"Kultúra stretnutia si vyžaduje, aby sme boli disponovaní nielen dávať, ale aj prijímať od druhých. Médiá nám môžu v tomto pomôcť zvlášť dnes, keď siete ľudskej komunikácie dosiahli neslýchaný pokrok. Zvlášť internet je schopný ponúknuť väčšie možnosti stretnutia i solidarity medzi všetkými a to je dobré, je to Boží dar."

(Posolstvo Svätého Otca Františka k 48. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov)

HLAVNÁ STRÁNKA

Iné odkazy
BOHOSLUŽBY
Čas bohoslužieb
Ktorý kňaz slúži sv. omšu
Čas spovedania
Ktorý kňaz spovedá
Ako sa prijímajú úmysly na sv. omše
Pobožnosti
Prikázané sviatky na Slovensku
Neprikázané sviatky na Slovensku
Pohyblivé sviatky na Slovensku
Štátne sviatky na Slovensku
Dni pracovného pokoja na Slovensku
SVIATOSTI
KRST
Ako si dohodnúť krst v našom kostole, čo treba ku krstu a aké sú cirkevno-právne požiadavky Obrad krstu dieťaťa mimo sv. omše
BIRMOVANIE
Aké sú cirkevno-právne požiadavky
SPOVEĎ
Čas spovedania
Cirkevno-právne normy
Spytovanie svedomia
EUCHARISTIA
Cirkevno-právne normy
Adorácie
MANŽELSTVO
Ako si dohodnúť termín sobášu v našom kostole a aké sú cirkevno-právne požiadavky Obrad sviatosti manželstva
KŇAZSTVO
Základná informácia o povolaní pre zasvätený život a o kňazstve
POMAZANIE CHORÝCH
Forma vysluhovania sviatosti chorých
SVÄTENINY  A DUCHOVNÝ ŽIVOT

DUCHOVNÝ  ŽIVOT
Dni pokánia a pôstna disciplína
Modlitba
Božie slovo

ODPUSTKY
Všeobecné ustanovenia
Možnosti, kedy sa môžu získať

POHREB
Pohrebné obrady
PREZENTÁCIE
Hrob sv. Petra
Františkánsky kostol v Prešove
Apoštol Pavol 1.
Apoštol Pavol 2.
Apoštol Pavol 3.
Apoštol Pavol 4.
Ruženec
Kríž San Damiano
Ikona - Krst Pána
Ikona - Zoslanie Ducha Svätého
Uctievanie relikvií
Sv. Anton Paduanský
Ovocie, dary a charizmy Ducha Sv.
Vianoce
Nepoškvrnené počatie
Ján Pavol II.
Misie v Kazachstane
Liturgické symboly
Evanjeliové rady
OZNAMY
Liturgický kalendár na aktuálny týždeň
Aktuálne oznamy
Plagáty
KONTAKT
KOSTOL
Kde nás nájdete
Prezentácia o Františkánskom kostole
HISTÓRIA
História františkánov v Prešove
KAPLNKA RELIKVIÍ
Viac než 400 relikvií svätých a blahoslavených!
BRATIA V DOME
Menný zoznam bratov františkánov žijúcich v Prešovskom kláštore
TOPlist